Harmonizacje

 

ŚPIEWY ORDINARIUM MISSAE (praktykowane w diecezji łomżyńskiej):

- KYRIE I GLORIA   (Kyrie: mel. prof. Stanisław Winiarski. Gloria: mel. ks. M. Dworakowski)    <pobierz plik>
- SANCTUS            (mel. prof. Stanisław Winiarski)             <pobierz plik>
- AGNUS DEI          (mel. ks. Mieczysław Dworakowski)      <pobierz plik>