Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Łomży 


Przedmioty:

- Zasady muzyki
- Kształcenie słuchu
- Liturgika
- Śpiew liturgiczny
- Emisja głosu
- Akompaniament liturgiczny
- Harmonia teoretyczna

- Harmonia praktyczna
- Chorał gregoriański
- Historia muzyki
- Metodyka prowadzenia chóru
- Prawodawstwo muzyki liturgicznej

- Formy muzyczne
- Organoznawstwo
- Podstawy improwizacji organowej
- Harmonia modalna
- Literatura organowa
- Fortepian (zajęcia indywidualne)
- Organy (zajęcia indywidualne)
- Dyrygentura chóralna
- Technika kancelaryjna

- Chór