Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej


Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej w Łomży jest organem doradczym w sprawach związanych z muzyką
i instrumentarium w kościołach na terenie diecezji łomżyńskiej.

 

Skład Komisji Muzyki Kościelnej w Łomży:
- ks. mgr lic. Kazimierz Ostrowski
-
 ks. kan. mgr Szczepan Dobecki
- mgr Sebastian Adamczyk
- dr Grzegorz Żak
- dr Rafał Sulima
- mgr Robert Kulesza

 

Zadaniem Komisji jest:
- czuwanie nad kształceniem i doskonaleniem organistów, organizowanie zjazdów, dni skupienia,
- opieka nad chórami i scholami parafialnymi oraz organizowanie przeglądów i konkursów muzycznych,
- nadzór nad stanem instrumentów muzycznych w parafiach diecezji łomżyńskiej,
- czuwanie nad poprawnością śpiewów liturgicznych oraz gry,
- troska o kształcenie organistów, psałterzystów i kantorów,
- pomoc w doborze, zakupach instrumentów muzycznych,
- pomoc w konserwacji i remontach instrumentów,
- opiniowanie życia muzycznego w parafiach diecezji łomżyńskiej.

_______________________________________________________________________________________________