Rekrutacja


Warunkiem przyjęcia do DIMK jest posiadanie predyspozycji muzycznych dotyczących słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu.

Egzamin kwalifikacyjny obejmuje wokalne wykonanie dowolnej pieśni kościelnej, powtórzenie podanego schematu rytmicznego i melodycznego oraz ewentualne wykonanie dowolnego utworu na fortepianie lub organach.

Celem Instytutu jest przygotowanie kandydata w zakresie umiejętności wokalnych, instrumentalnych oraz wiedzy o liturgii i muzyce, do pełnienia w przyszłości posługi organisty.

Absolwent DIMK po pięciu latach edukacji przystępuje do egzaminu dyplomowego, który upoważnia do pełnienia obowiązków organisty w diecezjach polskich.

Wykłady odbywają się każdą środę, natomiast zajęcia indywidualne nauki gry na fortepianie i organach od wtorku do czwartku, po uzgodnieniu z wykładowcą (od września do czerwca).

W Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Łomży, wykłady prowadzone są z następujących przedmiotów: zasady muzyki, kształcenie słuchu, liturgika, śpiew liturgiczny, emisja głosu, akompaniament liturgiczny, harmonia teoretyczna, harmonia praktyczna, chorał gregoriański, historia muzyki, metodyka prowadzenia chóru, prawodawstwo muzyki liturgicznej, formy muzyczne, organoznawstwo, podstawy improwizacji organowej, harmonia modalna, literatura organowa, fortepian (zajęcia indywidualne), organy (zajęcia indywidualne), dyrygentura chóralna, technika kancelaryjna, chór.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
- być wyznania rzymskokatolickiego
- posiadać słuch muzyczny i poczucie rytmu
- zdać pozytywnie egzamin wstępny


Dokumenty wymagane od kandydata:
- podanie o przyjęcie do DIMK
- życiorys, CV
- opinia księdza proboszcza o kandydacie
- ewentualne świadectwo ukończenia szkoły muzycznej
- 3 zdjęcia dyplomowe