Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Łomży

Specjalność: organista
Plan zajęć: Środa 2019/2020

 

Rok I

Rok II

Rok III

Rok IV

Rok V

10.00-10.45

Zasady
muzyki

lic. Romuald Milewski

Harmonia
teoretyczna

dr Grzegorz Żak

Akompaniament liturgiczny
mgr Robert Kulesza

Organoznawstwo
mgr Sebastian Adamczyk

Formy
muzyczne

mgr Adam Żera

10.50-11.35

Zasady
muzyki

lic. Romuald Milewski

Harmonia
praktyczna

dr Grzegorz Żak

Historia
muzyki

mgr Robert Kulesza

Kontrapunkt
dr Adam Tański

Literatura
organowa
mgr Sebastian Adamczyk

11.40-12.25

Kształcenie słuchu
mgr Małgorzata Domagała-Rogalska

Akompaniament
liturgiczny

mgr Andrzej Żera

Śpiew liturgiczny
lic. Romuald Milewski

Harmonia
teoretyczna

dr Grzegorz Żak

Harmonia
modalna

dr Adam Tański

12.30-13.15

Liturgika
ks. inf. dr Jan Sołowianiuk

Kształcenie słuchu
mgr Małgorzata Domagała-Rogalska

Chorał
gregoriański

ks. mgr lic. Kazimierz Ostrowski

Harmonia
praktyczna

dr Grzegorz Żak

Akompaniament liturgiczny
dr Adam Tański

13.35-14.20

Śpiew liturgiczny
lic. Romuald Milewski

Emisja
głosu

mgr Małgorzata Domagała-Rogalska

Harmonia
teoretyczna

dr Grzegorz Żak

Prawodawstwo
muzyki liturgicznej

ks. mgr lic. Kazimierz Ostrowski


Metodyka
prowadzenia chóru

ks. mgr lic. Kazimierz Ostrowski

Improwizacja
organowa

dr Adam Tański

14.25-15.10

Emisja
głosu

mgr Małgorzata Domagała-Rogalska

Śpiew
liturgiczny

lic. Romuald Milewski
Harmonia
praktyczna

dr Grzegorz Żak
Akompaniament liturgiczny
dr Adam Tański 
Dyrygentura
chóralna
ks. mgr lic. Kazimierz Ostrowski

Technika kancelaryjna
ks. mgr lic. Artur Szurawski

15.15-16.15

Chór
ks. mgr lic. Kazimierz Ostrowski
mgr Małgorzata Domagała-Rogalska