Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Łomży

Specjalność: organista
Plan zajęć: Środa 2020/2021

 

Rok I

Rok II

Rok III

Rok IV

Rok V

10.00-10.40

Zasady
muzyki

lic. Romuald Milewski

Harmonia
teoretyczna

dr Grzegorz Żak

Akompaniament liturgiczny
mgr Robert Kulesza

Organoznawstwo
mgr Sebastian Adamczyk

Konsultacje dyplomowe
dr Adam Tański
mgr Waldemar Bączyk


Technika kancelaryjna
ks. mgr lic. Artur Szurawski

10.45-11.25

Zasady
muzyki

lic. Romuald Milewski

Harmonia
praktyczna

dr Grzegorz Żak

Historia muzyki
ks. mgr lic. Kazimierz Ostrowski

Harmonia modalna
dr Adam Tański

Literatura organowa
mgr Sebastian Adamczyk

11.30-12.10

Kształcenie słuchu
mgr Małgorzata Domagała-Rogalska

Chorał Gregoriański
ks. mgr lic. Kazimierz Ostrowski

Formy Muzyczne
mgr Andrzej Żera

Harmonia
teoretyczna

dr Grzegorz Żak

Kontrapunkt
dr Adam Tański

12.15-12.55

Liturgika
ks. dr Paweł Nocko

Kształcenie słuchu
mgr Małgorzata Domagała-Rogalska

Śpiew liturgiczny
lic. Romuald Milewski

Harmonia
praktyczna

dr Grzegorz Żak

Improwizacja organowa
dr Adam Tański

13.20-14.00

Śpiew liturgiczny
lic. Romuald Milewski

Akompaniament liturgiczny
mgr Andrzej Żera

Harmonia
teoretyczna

dr Grzegorz Żak

Metodyka
prowadzenia chóru

ks. mgr lic. Kazimierz Ostrowski


Prawodawstwo
muzyki liturgicznej

ks. mgr lic. Kazimierz Ostrowski

Akompanialemt liturgiczny
dr Adam Tański

14.05-14.45

Emisja głosu
mgr Małgorzata Domagała-Rogalska

Śpiew
liturgiczny

lic. Romuald Milewski
Harmonia
praktyczna

dr Grzegorz Żak
Akompaniament liturgiczny
dr Adam Tański 
Dyrygentura
chóralna
ks. mgr lic. Kazimierz Ostrowski
14.50-16.00

Chór
ks. mgr lic. Kazimierz Ostrowski - Dyrygent
mgr Małgorzata Domagała-Rogalska - instruktor głosu
lic. Romuald Milewski - Akompaniator

  * Technika kancelaryjna - ostatnia środa miesiąca
* Emisja głosu - rok II, III, IV - zajęcia indywidualne
* Instrukemt (fortepian) - rok I, II - zajęcia indywidualne
* Instrument (organy) - rok III, IV, V - zajęcia indywidualne